Austerå Process ble etablert i 1983 som et enkeltpersonforetak av Bjørn Austerå. Selskapet hadde som formål å drive salg og service til lokale transportselskap, bensinstasjoner og bilforhandlere i Rogaland.

Produktene som ble solgt var i hovedsak kjemikalier og avfettingsmiddel produsert av Strøvelkjemi. Etter hvert kom Berol produkter inn i porteføljen og aktiviteten beveget seg noe mer inn mot mekanisk verksted og verksted industri men fortsatt bare innenfor Rogalands grenser.

I det tredje driftsåret fikk Austerå Process agenturet på skjære- og slipevæsker fra Perstorp i Sverige. Det åpnet seg nye muligheter ettersom agenturet gjaldt salg for hele Norge. En selger for Østlandet ble ansatt og med esterolje baserte produkter som på den tiden var unike økte salget kraftig.

Med stadig økende etterspørsel etter skjære- og slipevæsker ble det naturlig for Austerå Process å tilføye relaterte produkter som sentralanlegg inn i sitt produktspekter. LGM ble valgt som leverandør av sentralanlegg og flere anlegg ble installert over hele Norge.

I 1995 solgte Perstorp sin skjærevæske divisjon til Quaker i Holland og Austerå Process forpliktet seg til å jobbe videre med de samme produktene selv om produksjonen ble flyttet til Holland. Quaker i Holland er fremdeles en av Austerå Process sine største leverandører

Austerå Process ble i 2006 solgt til Ege- Gruppen og er i dag totalleverandør av skjære- og slipevæsker, smøreoljer og relatert utstyr som for eksempel sentralanlegg til verkstedindustri over hele Norge. Vi besitter over 45 års erfaring innenfor vårt fagområde og fremstår som en leverandør med kvalitet i alle ledd.

Austerå Process benytter kvalitetsprogram i henhold til NS-ISO 9001/14001 og er Achilles godkjent.