Personvern

Med bakgrunn i den nye personvernloven 2016/679 (GDPR) som tredde i kraft 25 mai 2018, vil vi informere deg om hva slags opplysninger vi registrerer og oppbevarer for å kommunisere med deg og ditt selskap. Austerå Process respekterer din integritet og beskytter dine personopplysninger som vi lagrer. Alle personopplysninger behandles ihht gjeldende databeskyttelseslover.

Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler å lese gjennom alt for fullstendig forståelse.

  • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og vår åpersonvernerklæring. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

  • De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss ved kjøp av/forespørsel om varer og tjenester levert av Austerå Process.

  • Nødvendige opplysninger om deg kan deles med våre leverandører eller andre selskap i Ege-Gruppenfor å kunne muliggjøre levering av aktuelle produkter og tjenester. 

  •  Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

Bruk av data vi samler inn
Informasjonen oppbevares av Austerå Process for å administrere gjeldende avtaler og for å imøtekomme lovpålagte forpliktelser.

Vi benytter, etter ditt samtykke, personalopplysninger vi samler inn for å sende deg nyhetsbrev, invitasjoner, informasjon om produkter samt gjennomføring av kundeundersøkelser.

Når vi oppbevarer personopplysninger for de formål det informeres om i denne personvernerklæringen, benytter vi oss av våre legitime interesser for å opprettholde forretningsrelasjoner samt kommunisere med deg som kontaktperson for å informere om vår virksomhet og våre produkter og tjenester.

Deling av informasjon vi samler inn
Kun de personer hos oss som har behov for personopplysninger for nevnte formål har tilgang. Dersom du gir oss dine personopplysninger deler vi ikke disse med en eventuell tredje part uten din godkjenning. Et unntak kan være av juridiske årsaker. 

Unntaksvis kan Austerå Process for å oppfylle en leveringsavtale av varer eller tjenester dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Ege-Gruppen eller en tredjepart som f.eks. transportselskaper, leverandører, distributører, finansielle institusjoner, våre forretningspartnere og post- eller statlige myndigheter som Tollvesenet.

Austerå Process benytter enkelte underleverandører til drift av våre datasystemer. Personopplysninger kan derfor komme til å deles med disse. Våre underleverandører behandler dine personopplysninger kun på oppdrag for Austerå Process i samsvar med våre instruksjoner og kun etter at de har undertegnet en avtale om beskyttelse av personalopplysninger med oss. 

Austerå Process kan dele personopplysninger med tredje person som f.eks politiet eller annen myndighet i forbindelse med kriminalitet, eller etter pålegg fra myndigheter.

Lagring
Dine personopplysninger lagres for formål nevnt ovenfor så lenge du fortsetter å kjøpe eller leie produkter og tjenester, eller at vi med bakgrunn i din yrkesrolle mener at opplysningene kan være relevante for en potensiell forretningsrelasjon

Sikkerhet
Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetssystemer for å beskytte dine personopplysninger mot uvedkomne personers tilgang.

Informasjonskapsler på nettsiden
Det er This is Fuller som leverer publiseringsverktøy til vår hjemmeside og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold.

Dine valg og rettigheter
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg, og kan be om en oversikt. Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert, og du kan i visse tilfeller be oss slette personopplysningene om deg. Du kan når som helst velge å avregistrere deg, og dermed sletter vi dine personopplysninger i vårt register.

Du kan kontakte oss på post@austeraa-process.no eller 51 77 98 60.

Kontakt

Søk

Nyhetsbrev